Top Definition
S orry
Y ou
H ad
T o
F ind
O ut
L ike
T hat

Often wrongly referred to as 'SYHTFOTW' i.e. Sorry you had to find out that way.
It's because God hates you.SYHTFOLT.
door .org > 10dp 1 januari 2009
Dagelijkse gratis email

Vul hier je e-mailadres in en ontvang elke ochtend gratis het Urban Woord van de Dag!

De e-mails zijn afkomstig van daily@urbandictionary.com. We sturen nooit spam.

×